Realizované dotace

Projekt „CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008313 je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost KOVO KM machining je dynamicky se rozvíjející společnost, která podniká v oblasti kovovýroby již od roku 2010. V současné době je společnost vnímána jako solidní a důležitý partner s odbornými znalostmi a rozsáhlými zkušenostmi pro řadu významných strojírenských podniků jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Cílem realizovaného projektu společnosti s názvem „Posílení konkurenceschopnosti firmy KOVO KM“ je pořízení moderních špičkových výrobních technologií s vyššími užitnými a technickými parametry, které umožní zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a posílení její pozice nejenom na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Jedná se o investice, které vhodně doplní stávající výrobní technologie a umožní vyřešit jejich nedostatečnou výrobní kapacitu zvýšit požadovanou kvalitu a užitné vlastnosti výrobků společnosti. Zároveň bude uspokojena neustále se zvyšující poptávka ze strany odběratelů společnosti po vysoce přesných kovových výrobcích a společnost bude schopna získat nové zákazníky bez nutnosti kooperací či hledání subdodavatelů.